Click for more products.
No produts were found.

Algemene voorwaarden

1. INFORMATIE OVER ONS
Deze site wordt beheerd door en de goederen die u koopt, worden geleverd door ons bedrijf ("wij").
Onze bedrijfsgegevens:
SZÜV BUDA InformációTechnológiai Kft.
Bem József u. 4
1027 Budapest
Hongarije
BTW nummer: 24931861241
Registratienummer: 01 09 190060
Contact e-mail: [email protected]

2. UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden.

3. CONCLUSIE VAN DE OVEREENKOMST
Als u via deze site een bestelling voor goederen indient door op Doorgaan met bestelling / Verzenden / ?? te klikken, is uw bestelling een aanbod voor ons om de goederen op onze website te kopen. We bevestigen de ontvangst van uw bestelling door u een automatisch gegenereerde e-mail te sturen waarin uw bestelling wordt bevestigd. Dit is slechts een ontvangstbevestiging van uw bestelling en er wordt geen bindend contract tussen ons gesloten, tenzij en totdat we uw bestelling per afzonderlijke e-mail accepteren. Het contract heeft alleen betrekking op die specifieke goederen waarnaar wordt verwezen in onze e-mail waarin onze acceptatie van uw bestelling wordt bevestigd. Lees en controleer de details in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn. Als de details in de e-mail ter bevestiging van uw bestelling niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact op met onze klantenservice. De contracttaal is Engels. We slaan de inhoud van het contract op en sturen u de details van uw bestelling en onze algemene voorwaarden via e-mail. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te vinden. De details over uw recente bestellingen zijn te vinden in uw klantaanmelding.

4. PRIJS EN LEVERINGSKOSTEN
We zullen onze redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de prijzen op onze site correct zijn. Informatie die op deze site wordt weergegeven met betrekking tot prijzen, kan zonder kennisgeving door ons worden gewijzigd, maar die op de site op het moment van een geplaatste bestelling zijn de prijzen die van toepassing zijn op die bestelling. Wanneer de juiste prijs van de goederen lager is dan onze opgegeven prijs, zullen wij het lagere bedrag bij verzending in rekening brengen. Als de juiste prijs van de goederen hoger is dan de prijs die op onze site wordt vermeld, kunnen we, indien mogelijk, uw bestelling naar eigen goeddunken afwijzen, in welk geval we u op de hoogte brengen van een dergelijke afwijzing en de juiste prijs voor de goederen. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief btw (waar van toepassing) maar exclusief verzendkosten. Bezorgkosten kunnen hier worden opgezocht [link naar lijst met verzendkosten). Ze worden apart aan u gemeld voordat u uw bestelling plaatst en worden per e-mail aan u bevestigd.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING
Informatie die op deze site wordt weergegeven met betrekking tot beschikbaarheid, kan zonder kennisgeving door ons worden gewijzigd. We kunnen geen permanente of continue beschikbaarheid van alle producten op deze site garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van beschikbaarheid. Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons geeft voor levering op het moment dat u uw bestelling plaatst op de site. De levering vindt plaats volgens de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om, indien van toepassing, contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf om de inzameling of levering van producten te regelen die niet konden worden geleverd omdat u niet beschikbaar was.

6. BETALING
Betaling voor goederen vindt plaats volgens de procedure op de informatiepagina "Betaling".

7. RECHT OP ANNULEREN

U hebt het recht om de aankoop van een goed te annuleren zonder op elk moment een reden te moeten opgeven binnen de "afkoelingsperiode" van veertien (14) werkdagen, beginnend op de dag na ontvangst van de goederen. U moet ons op de hoogte brengen van uw annulering schriftelijk of op een ander duurzaam medium aan ons contactadres. Gevolgen van de annulering Als u in het bezit bent van de goederen, bent u verplicht ze te bewaren en er redelijk voor te zorgen. U moet de goederen naar ons contactadres terugsturen op uw eigen kosten (tenzij we het artikel ten onrechte aan u hebben geleverd of het artikel beschadigd of defect is) zo snel mogelijk nadat u het contract hebt geannuleerd. We behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen die onze directe kosten voor het terughalen van de goederen niet overschrijden als u de goederen niet of op onze kosten terugstuurt.

8. TERUGBETALING BELEID
Wanneer u goederen aan ons retourneert omdat u het contract tussen ons tijdens de afkoelingsperiode hebt geannuleerd, zullen we de aan u verschuldigde restitutie zo snel mogelijk verwerken en in elk geval binnen 14 dagen na de kennisgeving van uw annulering is gegeven. We zullen de prijs van de goederen volledig terugbetalen, inclusief de kosten voor het verzenden van het item naar u. U bent echter verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van het artikel naar ons. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met een product, b.v. als het niet is wat u hebt besteld, het is beschadigd of defect, of we hebben een onjuiste hoeveelheid geleverd, stuur het product dan naar ons terug. Zodra we het productdefect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen we:

• bieden een volledige terugbetaling voor goederen die beschadigd of defect zijn, als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is; of
• naar uw keuze, de goederen repareren of vervangen op onze kosten (inclusief de portokosten), tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur zou zijn in de omstandigheden, in welk geval wij u het betaalde bedrag voor de goederen terugbetalen in kwestie.
We zullen u binnen een redelijke termijn via e-mail op de hoogte stellen van uw terugbetaling. Meestal zullen we de aan u verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk verwerken en in elk geval binnen 14 dagen na de dag dat we u via e-mail hebben bevestigd dat u recht had op een terugbetaling voor defecte goederen. Meestal betalen we geld terug dat we van u hebben ontvangen via dezelfde methode die oorspronkelijk werd gebruikt om uw aankoop te betalen.

9. ANNULERING DOOR ONS
We behouden ons het recht voor om het contract tussen ons te annuleren als, bijvoorbeeld:

• we hebben onvoldoende voorraad om de door u bestelde goederen te leveren;
• wij bezorgen niet bij u in de buurt; of
• een of meer van de goederen die u hebt besteld, zijn vermeld tegen een onjuiste prijs vanwege een typefout of een fout in de prijsinformatie die wij van onze leveranciers hebben ontvangen.
Als we uw contract annuleren, stellen we u hiervan per e-mail op de hoogte en storten we het bedrag dat we van uw creditcard of betaalpas hebben afgetrokken zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 10 dagen na uw bestelling, opnieuw op uw rekening.

10. TITEL EN RISICO
U wordt de eigenaar van de goederen die u hebt besteld wanneer ze bij u zijn afgeleverd en we hebben duidelijke middelen ontvangen voor de volledige betaling van de goederen. Zodra goederen bij u zijn afgeleverd, worden ze voor uw eigen risico gehouden en zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of vernietiging.

11. AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn niet verantwoordelijk als u de site niet goed of helemaal niet kunt openen vanwege een gebeurtenis buiten onze controle, bijvoorbeeld (zonder beperking) de prestaties van uw of onze ISP, uw browser of internet. Deze site is gedeeltelijk afhankelijk van software om te werken. Hoewel we de site zullen controleren, kunnen we niet garanderen dat de site of een afzonderlijke functie van de site foutloos is, altijd beschikbaar is en / of vrij van virussen. Het is uw verantwoordelijkheid om passende IT-beveiligingsmaatregelen (inclusief antivirus- en andere beveiligingscontroles) te implementeren om te voldoen aan uw specifieke vereisten met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van inhoud. Niets in deze voorwaarden heeft invloed op onze aansprakelijkheid: (a) voor frauduleuze voorstelling van zaken; (b) voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid: (c) onder Deel I van de Consumer Protection Act 1987; (d) wegens schending van enige voorwaarde met betrekking tot eigendom of rustig genot van of in verband met door ons geleverde goederen; of (e) met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid, inclusief eventuele verplichtingen in verband met verkoop van goederen of levering van dienstenwetgeving, die mogelijk niet door de toepasselijke wetgeving zijn uitgesloten of beperkt.

12. EVENEMENTEN VOORBIJ ONZE CONTROLE
We zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige vertraging in het leveren van door u bestelde goederen die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, inclusief, zonder beperking, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, uitval van systemen of netwerktoegang, overstroming, vuur, explosie.

13. ONGELDIGHEID
Als een deel van deze voorwaarden niet-afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van enig ander deel van deze voorwaarden.

14. RECHT EN JURISDICTIE
Op deze voorwaarden is Hongaars recht van toepassing. Elk contract voor de aankoop van goederen van deze site en elk geschil of claim voortvloeiend uit of in verband met een dergelijk contract wordt beheerst door Hongaars recht. U en wij zijn het er allebei over eens dat de rechtbanken van Hongarije niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben.

15. KENNISGEVINGEN Alle kennisgevingen die u ons stuurt, moeten worden verzonden naar de contactgegevens op deze site. We kunnen u op de hoogte stellen op het e-mailadres of postadres dat u ons verstrekt bij het doen van een aankoop. [Kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en correct betekend 24 uur nadat een e-mail is verzonden of drie dagen na de datum van verzending van een brief.] Om de kennisgeving van een kennisgeving te bewijzen, volstaat het om in het geval van een brief te bewijzen , dat de brief correct is geadresseerd, gestempeld en in de post is geplaatst en, in het geval van een e-mail dat de e-mail naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde is verzonden.

 

Menu

Share

QR code

Settings

Create a free account to use wishlists.

Sign in